หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-330960 โทรสาร 073-330960
www.bueray.go.th Copyright @ 2014. www.bueray.go.th All rights reserved.

  Powered by STS System & Development Co.,Ltd.    สำหรับผู้ดูแลระบบ